4008 B

4008 B

Cihazın sade tasarımı ve fonksiyonelliği kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kapalı volümetrik sıvı dengeleme sistemi, diyalizerden doğru diyalizat akışını sağlamanın yanında atık ve taze diyalizatın da birbirine karışmadan işlem görmesini sağlar.

Ultrafiltrasyonun volümetrik ayarlanması ve diyalizatın da oranlanarak hazırlanması hastanın ağırlık kontrolünde güven sağlamaktadır.

 • Bikarbonat veya Asetat diyalizi
 • Single-Needle (opsiyonel) veya SN Klik-Klak prosedürü
 • ISO-UF Programı
 • Ultrafiltrasyon ve Sodyum Profilleri

4008 B cihazı, menüsünde bulunan farklı UF ve Na+ profil seçenekleri hastaya göre sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte intradiyalitik komplikasyonların (hipotansiyon, kramp,...) kontrol altında tutulmasında önemli rol oynar.

4008 S

4008 S

Ergonomik tasarıma sahip 4008 S hemodiyaliz cihazının yüksek çözünürlüklü renkli ekranıyla menülere ulaşılması ve tedavi parametrelerinin programlanması oldukça kolaydır.

Ayrıca, tedavi parametreleri zamana göre grafiksel olarak ekrandan izlenebilmektedir.

4008 S hemodiyaliz cihazı, renal replasman tedavisi kapsamındaki tedavi modalitelerinin güvenli ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

 • Bikarbonat veya Asetat diyalizi
 • Online Klirens Monitörü
 • Single-Needle (opsiyonel) veya SN klik-klak prosedürü
 • Ultrafiltrasyon ve Sodyum Profilleri
 • ISO-UF programı
 • Online Hemo(diya)filtrasyon (opsiyonel)

4008S Classic

4008S Classic

4008S classic, kaliteli hemodiyaliz tedavisi sunabilmek için sahip olduğu teknolojik donanımının yanında geliştirilmiş tasarımı ile 4008 serisindeki kullanım kolaylığı avantajını daha da artmıştır.

 • "AdaptedFlow" ile diyalizat akışının efektif kan akışına göre otomatik olarak ayarlanması sayesinde diyalizat ve enerji tasarrufu
 • DIASAFE®plus ile ultra saf diyaliz sıvısı üretimi
 • Online Klirens Monitörü ile Kt/V'nin tedavi esnasında takibi
 • Ultrafiltrasyonun otomatik olarak başlatılabilmesi
 • Ultrafiltrasyon ve Sodyum Profilleri ile hastaya özel tedavi
 • ISO-UF programı ile daha fazla sıvı çekimi

5008S

5008S

ONLINE HDF - Tedavide Ayrıcalık

Fresenius Medical Care tarafından son teknoloji kullanılarak tasarlanmış olan 5008S Diyaliz Sistemi teknik ve klinik deneyimli uzmanlarımızın ortak çalışmalarının sonucu olarak geliştirilmiştir ve size "Cardioprotective" hemodiyaliz uygulamalarının bütün faydalarını sunmaktadır.

5008S Diyaliz Sistemi

5008S Diyaliz Sistemi ve bileşenleri, manuel işlemleri mümkün olduğunca azaltacak ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde diyaliz hemşireleri, sayıları her geçen gün artan ve birçok komorbidite ile mücadele etmekte olan diyaliz hastalarına daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

 • Dokunmatik ekran aracılığıyla tüm fonksiyon ve bilginin tek merkezden yönetimi
 • Ergonomik kullanım, ör. bibag®'in tek elle takılabilmesi.
 • Kan setinin yerleşiminin ekrandan takip edilebilmesi.
 • Arter basınç ölçüm hattının, pompa segmentinin..vb. kan seti aksesuarlarının otomatik olarak yerleştirilebilmesi.
 • Diyalizat akışının "AutoFlow" 3 fonksiyonu sayesinde efektif kan akışına otomatik olarak ayarlanabilmesi
 • Stand-by konumunda "EcoFlow" fonksiyonuyla diyalizat ve enerji tasarrufu sağlanması
 • 5008S diyaliz sisteminin üretebildiği ultra saf diyaliz sıvısı ile
 • ONLINE Priming
 • ONLINE Bolus
 • ONLINE Reinfüzyon
 • Not: Ekstra serum kullanımına ihtiyaç yoktur.
 • PatientCard veya ağ (Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi - TDMS) aracılığıyla hasta bilgilerinin ve tedavi parametrelerinin kolay, hızlı ve güvenilir yönetimi
 • Online Klirens Monitörü ile tedavi etkinliğinin (Kt/V) sürekli olarak görüntülenmesi.

6008

6008

6008 CARESystem

Excellence Through Simplicity

multiFiltrate

multiFiltrate

Sürekli Renal Replasman Tedavilerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm uygulamaları güvenli ve kolay kullanım özelliği ile kullanıcılara sunuyor.

Kolay Kullanım

 • Kaset Sistemi
  • Hızlı ve basit kurulum
 • Yönlendirici Ekran
  • Renkli grafikler ile Ekran üzerinde adım adım anlatım
 • Kolay Anlaşılır, Türkçe Yazılım
  • Akıcı Türkçe, alarm çözümleri
 • 24 L Solüsyon Taşıma Kapasitesi
  • Daha çok solüsyon ile daha az kullanıcı müdahalesi

Güvenli Kullanım

 • Hava ve Kan Kaçağı Dedektörleri
 • Entegre Isıtıcılar
 • Yüksek Elektriksel Güvenlik
 • Hassas Teraziler
 • Dahili Batarya

multiFiltrate Ci-Ca

multiFiltrate Ci-Ca

Gelişmiş multiFiltrate teknolojisini entegre sitrat ve kalsiyum pompaları ile bir adım öteye taşıyor.

Neden Sitrat Antikoagülasyonu?

Sürekli renal replasman tedavilerinin uygulanmasındaki en önemli sorun ekstrakorporeal devrede meydana gelen pıhtılaşmadır. Bu sorunun çözümü için etkili bir antikoagülasyon yönetimi gerekmektedir.

Günümüzde iyi bilinmesi, kullanımının kolaylığı ve ucuz olması sebebiyle SRRT sırasında en çok tercih edilen yöntem heparin antikoagülasyonudur. Fakat heparinin önemli dezavantajlar mevcuttur. Heparin antikoagülasyonu uygulamasında ekstrakorporeal devre ile beraber hasta organizması da antikoagüle olur. Bu durum özellikle kanama riski bulunan yoğun bakım hastaları için büyük bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca heparinin, heparin kaynaklı trombositopeni hastalarında kullanımı bir kontraendikasyondur.

Bu sebeplerden dolayı heparin kaynaklı trombositopeni veya kanama riski taşıyan hastalarda alternatif bir antikoagülasyon yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bu tip hasta gruplarında sitrat'ın antikoagülan olarak kullanımı en iyi seçenektir. Sitrat, heparinin aksine bölgesel bir etki yaratarak yanlızca ekstrakorporeal devrenin antikoagüle edilmesini sağlar. Böylece sitrat kullanımı esnasında hasta herhangi bir sistemik antikogülasyon etkisi ile karşılaşmaz. Ayrıca sitrat, heparin kaynaklı trombositopeni hastalarının tedavisinde de sorunsuz bir şekilde kullanılabilmektedir.

 • Kolay ve Güvenli Kullanım Sunan multiFiltrate Teknolojisi
 • Entegre Sitrat ve Kalsiyum Pompaları
 • Güvenli Sitrat Antikoagülasyonu
 • Cihaz Destekli Kalsiyum Yönetimi
 • Entegre Alarm Yönetimi
 • Ci-Ca Kaset Sistemi
 • Kolay ve Güvenli Kullanım Sunan multiFiltrate Teknolojisi
  • multiFiltrate teknolojisinin sağladığı kolay ve güvenli kullanım
 • Entegre Sitrat ve Kalsiyum Pompaları
  • 6 pompa ve bir adet heparin pompasına ait tüm verilerin ekran üzerinden kontrolü
 • Güvenli Sitrat Antikoagülasyonu
  • Sitrat ve kan pompasının birbirine bağlı çalışması ile sitrat infüzyonun kan akışına göre cihaz tarafından otomatik şekilde ayarlanması
 • Cihaz Destekli Kalsiyum Yönetimi
  • Atık pompasına bağlı çalışan kalsiyum pompası ile otomatik kalsiyum ayarı
 • Entegre Alarm Yönetimi
  • Herhangi bir hata durumunda (ör. kan pompasının durması) kalsiyum ve sitrat pompalarının cihaz tarafından kontrolü ve hasta güvenliğinin sağlanması
 • Ci-Ca Kaset Sistemi
  • Kolay ve hatasız kurulum

Prometheus Sistemi

Prometheus Sistemi

Karaciğer yetmezliği, karaciğerin salgı ve metabolik fonksiyonlarındaki bozulma neticesinde albumine bağlı ve suda çözünen toksinlerin kandaki konsantrasyonunun artışı ile karakterize edilir. Söz konusu toksinler, karaciğerin kendisini yenileme yeteneğini ve nörolojik fonksiyonları engellemesi açısından karaciğer yetmezliğinin patofizyolojisinde rol oynar.

Prometheus sistemi albumine bağlı ve suda çözünen toksinleri iki basamakta kandan uzaklaştırır.

Fractionated Plasma Separation and Adsorption (FPSA), hastanın kendi albumini membran filtre (AlbuFlow) yardımı ile kandan ayrılır. Bu filtre albumin ve albumine bağlı toksinlere geçirgenlik gösterirken (seiving coeffcient), kan hücrelerine (lökosit, eritrosit, trombosit) ve moleküler ağırlığı yüksek olan önemli kan proteinlerine (immunoglobulinler[IgG, IgM, IgA], pıhtılaşma faktörleri (Factor II, Factor V, vWF, fibrinojen, serum albumin) geçirgenliği yoktur. Ayrılan albumin reçineden mamul nötral ve diğeri ion değiştirici adzorberlere (prometh 01 ve prometh 02) verilir ve böylelikle albumine bağlı toksinlerin direkt adsorpsiyonu sağlanır. Prometh 01, safra asitleri, fenolik maddeleri ve hidrofobik amino asitleri (triptofan) tutar . Prometh 02 negatif yüklü albumine bağlı toksinleri (ör.indirekt bilirubin, ürik asit) tutar. Prometh 01 ve 02 toksinleri direkt olarak tutup uzaklaştırırken, albumin ve albumine bağlı diğer hayati çözeltilerin (hormonlar, elektrolitler, vb) geçmesine izin verir. Hastanın temizlenen albumini tekrar kanın şekilli elemanları ile birleşerek diyalizere verilir. Hastanın kanından albumine bağlı toksinler direkt adsorbe edilerek uzaklaştırıldığı için, hastaya dışarıdan albumin verilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla işlem tamamen otoİkinci basamakta, hepatik sendrom ve böbrek yetmezliğin’de kritik olan suda çözünen toksinler (amonyum, keratinin, direkt bilirubin, üre) high-flux diyalizer ile tam kandan uzaklaştırılır. Sistemde kullanılan diyalizerler Fresenius Medical Care tarafından üretilen FX®50 yada F60S high flux diyalizerlerdir. Prometheus sistemi Fresenius Medical Care diyaliz cihazı 4008 serisine kan saflaştırma ünitesinin entegre edilerek üretilmiş bir sistemdir. Böylelikle ekstrakorporeal karaciğer destek sistemi (FPSA) ve hemodiyaliz tek bir cihazda toplanmıştır.

multiFiltrate Pro

multiFiltrate Pro